Watch Bulk Whatsapp Software Demo

आता एका क्लिकवर हजारो लोकांना मॅसेज पाठवा

आता हे सॉफ्टवेअर आपण सुद्धा आपल्या PC किंवा लॅपटॉप वर इन्स्टॉल करू शकतात. त्यासाठी आपल्या PC किंवा लॅपटॉप मध्ये Windows 10 असायला हवे.

Bulk Whatsapp software रुपये 2000/- मध्ये एका वर्षासाठी 

काही अडचण आल्यावर पुढील नंबर वर कॉल करा