एक वेबसाईट आपली विक्री १० पटीपर्यंत वाढवू शकते.

  • भारतामध्ये ८७ कोटी इंटरनेट धारक आहेत.
  • ८०% लोक गुगल वरून खरेदीसाठी सर्च करतात
  • व्यवसायाची विश्वासहर्ता वेबसाईटमुळे १००% वाढते.
  • वेबसाईट असलेले व्यवसायच सर्च मध्ये टॉप ५ मध्ये येण्याची शक्यता असते
  • ७५% लोक वेबसाईट असलेल्या व्यवसायातूनच खरेदी करतात.
  • यापुढे खरेदीसाठी जास्त ग्राहक ऑनलाईन सर्च करणार आहेत.
  • ७५% ग्राहक कुठलीही खरेदी करण्याचा निर्णय व्यवसायाची वेबसाईट बघूनच घेतात. खरेदी कुठलीही,मग ती ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन असेल. 
  • आज भारतात ८७ कोटी लोक ऑनलाईन आहेत, मात्र आपला व्यवसाय वेबसाईट स्वरूपात ऑनलाईन आहे का?
  • आपण केवळ काही हजार रुपयात आपल्या व्यवसायाची वेबसाईट बनवून घेऊ शकतात.
  • तुमच्या व्यवसायाची वेबसाईट कशी असावी हे जाणून घेण्यासाठी आजच एक मोफत स्ट्रॅटेजि कॉल बुक करा.

या कॉल मध्ये काय होणार ?

आज आपण २०२१ च्या डिजिटल युगात वावरत आहोत आणि व्यवसाय करण्याची पद्धती ऑनलाईन झाली आहे. आपले ग्राहक आपल्याला ऑनलाईन शोधात आहेत आणि आपण त्यांच्या सेवेत ऑनलाईन हजर असायला हवे. वेबसाईट असणाऱ्या व्यवसायाकडून ग्राहक जास्त प्रमाणात खरेदी करतात.