My knowledge and blessings bank

म्हणतात ना वाचलं तर वाचाल...! माझ्या आयुष्यातील पहिली 12 वर्षे बालपणात गेली....वाचनाचे महत्व कळले नाही.पुढची 12-13 वर्षे तारुण्याच्या मस्तीत गेली,अनेकांनी वाचनाचे महत्त्व सांगितले मात्र 'हम करे सो कायदा' असा स्वभाव…

Continue ReadingMy knowledge and blessings bank